MiddenAmerika.nl Boeren in Guatemala krijgen subsidie om bomen te planten

Boeren in Guatemala krijgen geld voor bomen

30 augustus 2016 door Elsemieke Land

Dat landbouw in Latijns-Amerika vaak hoger op de agenda staat dan het behoud van de natuur is geen nieuws, maar daar komt in Guatemala verandering in. Boeren krijgen hier geld om bomen te planten. Daarmee hoopt de overheid verdere ontbossing tegen te gaan.

Doordat boeren in Guatemala op hetzelfde stuk grond altijd hetzelfde gewas verbouwen, staan de bossen onder druk. Door de landbouwers subsidie te geven, hoopt de overheid in het noordelijke gebied Petén deze zogenaamde monocultuur terug te dringen.

Het herbebossingsproject

Om dit te bereiken heeft het landbouwministerie MAGA samen met de VN-landbouworganisatie FAO twee jaar geleden het project Sistemas Agroforestales opgezet. Met dit initiatief willen de partijen de inheemse broodnootboom in Petén verspreiden.

Boeren die meedoen aan het project krijgen ongeveer 2000 euro in jaarlijkse schijven. In ruil hiervoor moeten ze een deel van hun grond herbebossen met 160 broodnootbomen. Tevens worden ze gedurende zes jaar ondersteund door het landbouwministerie met adviezen over de teelt, oogst en consumptie van broodnoten.

Het voordeel voor de boeren

Een belangrijk verschil met andere herbebossingsprojecten is dat dit project naast meer bomen ook voedsel oplevert. Op deze manier wordt de grond maximaal benut. Ook betekent dit een voordeel voor de boeren: broodnoten zijn zowel geschikt als diervoeder als voor menselijke consumptie.

Pedro May Mez, een boer uit het Q’eqchi’-volk, is positief over het project. Toen hij als kind in Aguapaque kwam, moest hij samen met zijn vader en opa alle bomen kappen om ruimte te maken voor de teelt van maïs en bonen. May Mez geeft aan dat er daardoor op een gegeven moment niet veel meer dan maïs en bonen groeide op zijn land.  

Sinds het planten van de broodnootbomen is dat anders. Op zijn land groeit nu maïs, bonen, moringa en cacao naast de één jaar oude bomen. May Mez heeft aangegeven dat hij het een goed project vindt. Het biedt hem kansen. Zo zorgen de bomen voor schaduw en hout, zaken die er vroeger niet waren.

 

Sponsors